Nasza firma otrzymała dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 'Innowacyjna Gospodarka'. Więcej informacji w zakładce 'Projekt B2B'