Zobacz demo naszych aplikacji analitycznych:

TextMiner

Currencies

Obie aplikacje zostały napisane w języku R.