analizy i opinie podatkowe

sporządzanie dokumentacji cen transferowych

interpretacje podatkowe

reprezentacja podczas kontroli podatkowych i skarbowych

reprezentacja w sprawach egzekucji administracyjnej