Otrzymaliśmy dotację na projekt "Wdrożenie elektronicznej platformy B2B w firmie 'Karolina Boboli Doradztwo'" ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny "innowacyjna Gospodarka", Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-185/14-00.

Projekt polegał na wdrożeniu elektronicznej platformy wymiany danych pomiędzy naszą firmą a Klientami i współpracownikami. W skład platformy wchodzą 2 współpracujące ze sobą systemy - system obiegu dokumentów oraz system automatycznego, zaawansowanego przetwarzania danych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 26 lipca 2014 r., a zakończyła 31 grudnia 2015 r.

Kwota przyznanego dofinansowania: 234.500 PLN