Przygotowywanie list płac pracowników i zleceniobiorców

Prowadzenie dokumentacji kadrowej w zakresie:

dokumentacja związana z zatrudnieniem: kwestionariusze osobowe, skierowanie na wstępne badania pracownicze

dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia: wystawianie zaświadczeń, wystawianie skierowań na okresowe badania pracownicze, przygotowywanie wniosków dotyczących wypłaty zasiłków,

wystawianie rocznych informacji dla osób ubezpieczonych

dokumentacja związana z zakończeniem zatrudnienia: wystawianie świadectw pracy

Sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualizacja danych
w ZUS, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń

Prowadzenie bieżącej korespondencji z ZUS dotyczącej deklaracji i rozliczeń
w zakresie składek na ubezpieczenia oraz w zakresie zasiłków

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców

Pomoc w zakresie dokumentacji prowadzonej przez Klienta